Popkoor “Samar” Broeksterwâld    © Piet van Althuis 2011     Gebruiksvoorwaarden  /  Privacybeleid

Popkoor “Samar” Broeksterwâld / De falom

Gebruiksvoorwaarden website popkoor “Samar”®

Informatie op de site

Popkoor “Samar” biedt zo actueel en correct mogelijke informatie aan op deze site. Garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de verstrekte informatie kunnen niet worden gegeven. De informatie heeft tot doel om de service en het nieuws van het popkoor op u over te brengen.

Links

Deze site bevat "links" naar andere sites die niet door popkoor “Samar” gecontroleerd worden. popkoor “Samar” wijst dan ook iedere verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites af.

Copyright

Alle merken, beeldwerken en teksten zijn eigendom van popkoor “Samar” Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van popkoor “Samar” worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

Privacy

Ten aanzien van omgang met persoonsgegevens hanteert popkoor “Samar” de vigerende wet- en regelgeving. (zie Privacybeleid). Naleving hiervan is voor popkoor “Samar” van het grootste belang.


Wijzigingen


Popkoor “Samar” behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op de gebruiksvoorwaarden worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de gebruiksvoorwaarden. Als u nog vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neemt u dan contact op met:


Popkoor “Samar”

Haaiehoeke 2,

9108 MR  Broeksterwâld

tel. 06 22 06 86 97

www.popkoorsamar.nl

info@popkoorsamar.nl